دانلود فیلم The Pass 2023 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم The Pass 2023

یک زوج متاهل یک شب از وفاداری به یکدیگر مرخصی می دهند - یک "هال پاس" و زندگی آنها به سرعت زیر و رو می شود زیرا یک شب لذت تبدیل به ابزاری برای فریب می شود.